fbpx

שירותי פירמת עורכי הדין KR בתחום צוואות

צוואה היא אמצעי יעיל מאוד להבטחת מימוש רצונותיו של אדם לאחר מותו. על-מנת שחלוקת הרכוש תתבצע בדיוק לפי העדפות האדם, מומלץ לערוך את הצוואה בעזרת עורך דין מיומן אשר יוודא כי היא נכתבת בדיוק לפי הכללים שקובע חוק הירושה. פירמת KR מספקת שירות יקר ערך זה במקצועיות וברגישות רבה, וכן מסייעת לכל מי שרוצה לממש צוואה או להתנגד לקיומה.

באיזו עילה ניתן להתנגד לקיום צוואה?

ישנם שני סוגים של פגמים אפשריים בצוואה, מהותיים וצורניים. פגם מהותי עשוי להיות היעדר כשירות של עורך הצוואה, השפעה לא הוגנת עליו או מעורבות של גורם כזה או אחר בעת עריכתה. באופן טבעי נטל ההוכחה הוא על מי שמבקש למנוע את קיום הצוואה, ולנוכח האתגר המורכב חשוב לפנות לעורכי דין בעלי ניסיון רב בתחום.

על מה חשוב להקפיד כשחותמים על צוואה הדדית?

צוואות הדדיות מחייבות התייחסות מפורשת ומפורטת לכל תרחיש אפשרי, כך שמצד אחד יבואו לידי ביטוי הרצונות של שני בני הזוג, ומצד שני לא ייווצר מצב שבו לאחר מות הראשון מביניהם ייפגעו הזכויות של מי שנותר בחיים. כדאי לדעת שניתן לבטל צוואה הדדית גם ללא הסכמת הצד השני, אבל חובה ליידע אותו על הביטול כדי שיוכל גם הוא להכין צוואה אישית.

האם כדאי להפקיד צוואות אצל רשם הירושות?

הפקדת צוואה אצל רשם הירושות מבטיחה כי היא תישמר בוודאות. בנוסף עצם ההפקדה מהווה אישור לתקפותה. ההפקדה כרוכה בתשלום אגרה (נמוכה למדי), וכמו כן המצווה רשאי למשוך בחזרה את הצוואה שלו בכל נקודת זמן.

מהם הכללים לגבי צוואה בעל פה?

על-פי סעיף 23 בחוק הירושה, אדם שעומד על ערש דווי או שנמצא בסכנת חיים רשאי לערוך צוואה בעל פה. על-מנת שהצוואה תהיה תקפה נדרשים שני עדים אשר שולטים בשפה שבה נאמרות ההנחיות. העדים מחויבים לערוך זכרון דברים תוך זמן קצר ככל האפשר ולהפקידו אצל רשם הירושות. צוואה שכזו תקפה לחודש בלבד – אם האדם נשאר בחיים לאחר פרק זמן זה, היא מתבטלת אוטומטית.

התחלת שיחה
צריך עזרה?
פירמת עורכי הדין KR
איך נוכל לעזור? אנחנו זמינים לשיחה