fbpx

שירותי פירמת עורכי הדין KR בתחום ייצוג תושבי חוץ ברכישה והשכרה

תושבי חוץ אשר מבקשים לבצע עסקאות מקרקעין בישראל זקוקים לסיוע גם עקב המרחק, גם בשל ההיכרות המוגבלת עם שוק הנדל"ן המקומי ובוודאי שעם החוק בארץ, ובמקרים רבים גם לנוכח מגבלות השפה. פירמת עורכי הדין KR מסייעת לכל מי שאינו תושב ישראל להשלים במהירות ובהצלחה רכישת נכס, מכירת נכס, השכרתו ועוד – במקצועיות ובאחריות.

איך מחושב מס רכישה עבור תושב חוץ?

מס הרכישה שתושב חוץ נדרש לשלם יהיה ברוב המקרים גבוה יותר בהשוואה למס שנגבה מתושב ישראל עבור נכס דומה. יחד עם זאת, אם תושב החוץ מחליט להגר לישראל לאחר קניית הדירה, שיעור מס הרכישה יהיה זהה לזה שמשלמים תושבי ישראל – בתנאי שלא חלפו יותר משנתיים ממועד הרכישה ושזו הדירה היחידה שלו כאן. במקרים שבהם מתבצעת עלייה לארץ תוך שנה ממועד קניית הנכס, ניתן ליהנות משיעור מופחת במיוחד של המס – במידה וקיימת זכאות לתעודת עולה או אשרה מקבילה. בהתאם, מומלץ לתזמן את מועד העסקה באופן מושכל ועל בסיס ייעוץ מעו"ד מיומן.

מה חשוב לדעת לגבי מס שבח במכירת דירה ע"י תושבי חוץ?

ב-1.1.2014 בוטל הפטור ממס שבח לתושבי חוץ – אלא אם כן הדירה שנמכרה היא היחידה שבבעלותם. במקרים מסויימים, מומלץ להגיש את הדיווח למיסוי מקרקעין על בסיס חישוב לינארי, שלעיתים מוביל לשומה נמוכה יותר בהשוואה למס שבח מלא. בכל מקרה מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה לנדל"ן כדי להתנהל ביעילות מול רשויות המס.

האם השכרת דירה ע"י תושב חוץ חייבת במס?

כן. אם ההכנסה של תושב החוץ מופקת כאן בארץ הרי שהיא חייבת במס. עד לסכום של כ-5,000 ש"ח בחודש ישנו פטור, ועל שכר הדירה שמעל לרף הנ"ל, בניכוי ההוצאות בגין אחזקת הדירה, יש לשלם מס הכנסה בהתאם למדרגות המס המקובלות. מסלול אחר הוא תשלום של 10% על מלוא שכר הדירה ללא ניכוי הוצאות, וישנו גם מסלול מס שולי.

מהי ההגדרה של "תושב חוץ"?

חשוב להדגיש כי ההגדרה של "תושב חוץ" לא תמיד חד משמעית. באופן עקרוני מי ששהה מחוץ לגבולות המדינה 183 ימים או יותר במהלך שנת המס הרלוונטית וגם זו שאחריה ייחשב כתושב חוץ. תנאי נוסף הוא שמרכז חייו של האדם אינו בישראל – כך שישנו פתח לפרשנות. בפירמת KR הצטבר ידע רחב היקף בנושא לאחר ייצוג מוצלח של תושבי חוץ רבים, והוא בא לידי ביטוי במיצוי הזכויות בכל עסקת נדל"ן שמעורב בה תושב חוץ.

התחלת שיחה
צריך עזרה?
פירמת עורכי הדין KR
איך נוכל לעזור? אנחנו זמינים לשיחה