fbpx

שירותי פירמת עורכי הדין KR בתחום ייצוג מוכרים ורוכשים

עבור רוב בני האדם, רכישה או מכירה של דירה הן העסקאות המשמעותיות ביותר שהם מעורבים בהן – גם מבחינת סכומי הכסף וגם מבחינת המורכבות שלהן. גם אם לכאורה שני הצדדים מסכימים על כל המרכיבים של העסקה, חתימה על חוזה מכר ללא ליווי משפטי צמוד עלולה להתגלות כטעות קשה. פירמת KR מייצגת מוכרים ורוכשים במקצועיות, נאמנות, אמינות ומחויבות מלאה לשמור על כל האינטרסים המהותיים.

אילו בדיקות חשוב לבצע לפני רכישת דירה?

עורך דין מיומן יבחן את זהות בעלי הזכויות בנכס, האם הזכויות רשומות בטאבו, במנהל או בחברה משכנת, האם ישנם חובות או שעבודים הקשורים לדירה, האם כל המרכיבים שמוצגים לרוכש כמו למשל חנייה או מחסן אכן שייכים לדירה, האם ישנן חריגות בנייה או אפילו צווים רלוונטיים (צו הפקעה / הריסה), את ייעוד המבנה (ובפרט כשמדובר על קניית נכס לשימוש עסקי), האם זכויות הבנייה מוצו או שישנה אפשרות להרחבת הנכס, מיצוי זכויות הצדדים ועוד.

על מי מוטלת החובה לשלם היטל השבחה אם מוטל כזה על הנכס?

היטל השבחה מוטל בעקבות מתן הקלה, היתר שימוש חורג או תוכנית שמעלה את ערכו של הנכס. ללא תשלום ההיטל, שעשוי להיות גבוה, לא ניתן להשלים את העברת הזכויות בטאבו. הכלל המקובל הוא שהיטלי השבחה בגין אישורים שניתנו עוד לפני העברת החזקה ישולמו ע"י המוכר, ואילו הקונה לוקח על עצמו את היטלי ההשבחה עקב פעולות שלאחר מועד זה. בכל מקרה חשוב לציין זאת במפורש בהסכם המכר.

האם עורך הדין של המוכרים יכול לייצג גם את הרוכשים?

החוק לא אוסר על ייצוג כפול, ואם עורך הדין הוא איש מקצוע אמין, ישר ומסור, באופן עקרוני הדבר אפשרי ואף עשוי לחסוך זמן רב הן בטרם ההתקשרות החוזית והן בביצוע הוראות החוזה.

האם ניתן לבטל הסכם מכר?

דין הסכם מכר כדין כל חוזה: אם הוא נחתם על בסיס הטעיה או ניצול חולשת אחד הצדדים (מצב שמוגדר "עושק"), ניתן לבטל אותו. כמו כן ההסכם עצמו עשוי לכלול תנאים מתלים – בדרך כלל תנאים שמתייחסים לאירועים שאינם בשליטת שני הצדדים ושמאפשרים להם לבטל את החוזה. הפרה יסודית מצד אחד המוכר או הרוכש מבטלת את ההתחייבות של הצד השני. כדאי לציין במפורש בהסכם מהי הפרה שכזו, ובאופן כללי לכלול בו התייחסות מפורטת וחד משמעית לכל הסוגיות הרלוונטיות ולכל תרחיש אפשרי. בפירמת KR תמצאו עורכי דין בעלי ניסיון רב שכבר סייעו הן לרוכשים והן למוכרים לצלוח את התהליך בראש שקט ובתנאים האופטימליים.

התחלת שיחה
צריך עזרה?
פירמת עורכי הדין KR
איך נוכל לעזור? אנחנו זמינים לשיחה