fbpx

שירותי פירמת עורכי הדין KR בתחום ייצוג בוועדות רפואיות

התייצבות לוועדה רפואית ליווי איש מקצוע מתאים – עורך דין מומחה ובעל ניסיון נרחב ספציפי בייצוג בוועדות רפואיות  ונזקי גוף – עלולה להסתיים בהחלטה לא טובה. על-מנת להימנע מעוגמת נפש ממשית ומנזקים, מומלץ להקדים "תרופה למכה", ולהיעזר בעורכי הדין המיומנים של פירמת KR. השירות רלוונטי בכל מקרה של זימון לוועדה שכזו – בעקבות בקשה לקבלת קצבת נכות (כללית או בגין פגיעה בעבודה), גמלת שירותים מיוחדים, קצבה בגין ילד נכה ועוד. השירות ניתן בזמינות מלאה ולאחר למידה מעמיקה של פרטי המקרה הספציפי שלכם, בנסיבות רבות הפירמה מקבל כמעטפת יעוץ קבוע לרפואים בתחומי הפגיעה של הלקוח.

כיצד מתנהלת ועדה רפואית?

ועדות רפואיות כוללות רופא שתחום המומחיות שלו רלוונטי לבעיה של הפונה, ומזכיר שמופקד על רישום הדוח. אנשים הסובלים ממספר מצוקות רפואיות, בתחומים שונים, עשויים להיות מזומנים ליותר מוועדה אחת, כשבכל פעם יהיה נוכח מומחה אחר. עוד לפני הכניסה לוועדה הרופא בוחן את התיק הרפואי. ניתן לפרט באוזני חברי הוועדה את כל הבעיות ואת כל הקשיים התפקודיים במהלך היומיום, וכן להגיש מסמכים חדשים. הרופא רשאי לערוך בדיקה גופנית.

האם כל הליקויים הרפואיים שמתגלים נלקחים בחשבון לצורך קביעת אחוזי הנכות?

לא בהכרח. הרופא עשוי לקבוע שחלק מהליקויים המוכחים אינם משפיעים על כושר העבודה וההשתכרות. פגיעות אלה מוגדרות "ליקויים מנופים", והם לא יילקחו בחשבון בקביעת אחוזי הנכות (בנכות כללית) והנכות מעבודה עשויה הועדה לקבוע כי הליקוי הנטען אינו קשור סיבתית לתאונהזו אחת הסיבות שבגללה מומלץ להגיע לוועדה בלוויית עורך דין מנוסה בתחום

באילו מקרים ניתן לערער על החלטת ועדה רפואית בנושא נכות כללית?

ניתן להגיש ערעור אם שיעור הנכות הרפואית שנקבע הוא פחות מ-80%, או אם נקבעה דרגת אי כושר של עד 74%. את הערר יש להגיש בכתב, תוך 60 ימים ממועד קבלת ההחלטה, בצירוף נימוקים רלוונטיים. חשוב לציין כי לאחר הערעור הוועדה הרפואית רשאית לשנות את ההחלטה המקורית גם לרעת המבוטח. אמנם במקרים אלה ניתן למשוך את הערר, ואחוזי הנכות לא ייפגעו, אבל על-מנת להבטיח סיכוי מרבי להחלטה מיטיבה מומלץ להיעזר מראש בעורך דין.

אילו פעולות מורשה עורך הדין לבצע בוועדה הרפואית?

עורך דין שמלווה אדם שהוזמן לוועדה רפואית רשאי לענות על כל השאלות בשמו של הפונה, להגיש כל מסמך שהוא מוצא לנכון, לטעון בשם האדם ולמעשה לבצע כל פעולה שתוביל להחלטה הרצויה. לנוכחות של עו"ד מנוסה עשויה להיות השפעה משמעותית מאוד על החלטת הוועדה – נשות ואנשי המקצוע של פירמת KR כבר סייעו לאנשים רבים למצות את הזכויות שלהם בייצוג בוועדה הרפואית.

התחלת שיחה
צריך עזרה?
פירמת עורכי הדין KR
איך נוכל לעזור? אנחנו זמינים לשיחה