fbpx

שירותי פירמת עורכי הדין KR בתחום דיני קמעונאות וצרכנות

צרכנות וקמעונאות הם תחומים מורכבים במיוחד, כולל בהיבטים המשפטיים. חוקים רבים – ובהם חוק הגנת הצרכן, חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חוק ההגבלים העסקיים ואחרים – מחייבים את החברות להתנהל באופן מושכל, ובפרט לקבל חוות דעת של עורכי דין בקיאים ומנוסים לפני כל החלטה חשובה. פירמת עורכי הדין KR מספקת שירותים כגון עריכת הסכמי קונסיגנציה, גיבוש חוזים עם ספקים, פיקוח על הגרלות מסחריות, התנהלות מול משרדי ממשלה רלוונטיים ורשויות נוספות, ועוד – כולם על-פי התקנות העדכניות ומתוך מודעות לאחריות העצומה המוטלת עלינו.

מהם הדגשים העיקריים בהסכמי קונסיגנציה?

הדגש החשוב ביותר בכל הסכם סחר מותנה, הן מבחינת הספק והן מבחינת מפיץ הסחורה, הוא סעיף הבעלות על אותה סחורה. חשוב לדעת כי תניית שימור בעלות שמנוסחת באופן סטנדרטי, למשל "הטובין יישארו רכושו של הספק עד לתשלום התמורה בפועל", עלולה להתגלות כחסרת ערך משפטי. רק חוזה שמותאם באופן מושלם לנסיבות הספציפיות של העסקה מהווה רשת ביטחון אמיתית.

על מה חשוב להקפיד כשפותחים עסק קמעונאי?

פתיחת עסק קמעונאי מחייבת ליווי צמוד של עו"ד מומחה לדיני קמעונאות וצרכנות – בין השאר כדי לבחור נכון את הישות המשפטית (עוסק מורשה / חברה בע"מ / שותפות), על-מנת לערוך הסכם מייסדים שמבהיר באופן חד וברור מהן הזכויות והחובות של כל השותפים לדרך, כדי לוודא שהסכם השכירות של המקום שבו יפעל העסק משקף את האינטרסים שלו ועל-מנת לטפל בסוגיות שונות הקשורות לקבלת רישיון עסק. בפירמת KR תמצאו עורכי דין בעלי מומחיות ספציפית בליווי הקמת עסקים חדשים.

מתי עסקה עלולה להתבטל על סמך חוק הגנת הצרכן?

חוק רחב היקף זה כולל שני איסורים מהותיים לגבי עסקאות: הטעיית צרכנים, בין אם במעשה ובין אם במחדל, ובפרט באריזות או בפרסומות; וניצול מצוקה או בורות מצד הצרכן (כולל השפעות לא הוגנות). בעזרת עו"ד מומחה לדיני צרכנות ניתן לבטל עסקה שמפרה את אחד האיסורים הנ"ל. באופן דומה חלה חובת גילוי, ובפרט בעסקאות מתמשכות – כשהמוכר לא מגלה את כל הפרטים המהותיים, ניתן גם כן לבטל את העסקה.

באילו מקרים רשאי עסק לערוך הגרלה?

הגרלה בין לקוחות היא דרך אפקטיבית לקדם עסק. יחד עם זאת עסק שלא עומד בכל התנאים המפורטים בחוק לגבי הגרלות, עלול להיענש בחומרה. כך למשל משך המבצע יוגבל לעד 120 ימים ומספר ההגרלות בשנה קלנדרית יהיה שתיים לכל היותר. כמו כן חובה למנות מפקח (עו"ד או רו"ח). פירמת KR צברה ניסיון רב בפיקוח על הגרלות, כולל גיבוש תקנון בהתאם לחוק, הגשת דו"ח כנדרש למשרד האוצר, בדיקת הפרסומים ובקרה על חלוקת הפרסים.

התחלת שיחה
צריך עזרה?
פירמת עורכי הדין KR
איך נוכל לעזור? אנחנו זמינים לשיחה