fbpx

שירותי פירמת עורכי הדין KR בתחום דיני עבודה

תעסוקה מתגמלת היא מרכיב משמעותי מאוד בחיים עם איכות אמיתית. גם עבור המעסיקים יחסי עבודה תקינים הם נכס יקר ערך. בכל מקרה שבו נוצר קונפליקט – סביב הליך פיטורין, עקב הרעת תנאי העבודה, הפרת זכויות סוציאליות ועוד – חשוב לפנות מיד לעורכי דין מנוסים. דיני עבודה הוא אחד מתחומי המומחיות העיקריים של פירמת KR, והצוות שמטפל במקרים אלה כבר רשם הצלחות רבות, גם בייצוג מעסיקים וגם בייצוג עובדים. הבקיאות המקצועית שלנו והנחישות מבטיחות את מיצוי הזכויות, כולל במקרים שבהם אין מנוס אלא לפנות לערכאות משפטיות.

באילו מקרים זכאים עובדים שהתפטרו לפיצויי פיטורין?

חוק פיצויי פיטורים משנת 1963 מגדיר מספר מקרים שבהם עובד או עובדת שבחרו לעזוב מקום עבודה זכאים לפיצויים כאילו פוטרו. ביניהם: שינוי מקום מגורים בנסיבות שונות, מצב בריאותי של העובד/ת או של קרוב משפחה, הרעת תנאים מוחשית ועוד. חשוב להקפיד על הודעה מראש, ובנוסף מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה כדי לוודא שהחוק אכן רלוונטי במקרה הספציפי ועל-מנת להתנהל לפיו.

מה ניתן לעשות במקרים של הלנת שכר?

המדינה מתייחסת בחומרה למעסיקים שלא משלמים לעובדיהם את מלוא השכר, כולל למשל השעות הנוספות, במועד הקבוע בחוק. בין השאר נדרש מעסיק לשלם פיצוי בגובה 5% מהשכר שהולן עבור שבוע ההלנה הראשון, ועוד 10% עבור כל שבוע נוסף. כמו כן חשופים מעסיקים מליני שכר לקנסות ואפילו למאסר. במקרים רבים טענת ההגנה היא טעות בתום לב – פנייה באמצעות עו"ד דיני עבודה נחוש ובקיא משפרת במידה ניכרת את הסיכוי לקבל את מלוא השכר ללא דחיות נוספות וכן פיצוי הולם.

מה נחשב כ"הרעת תנאים"?

המציאות במאה ה-21 מתאפיינת בדינמיות רבה, ועל-מנת לאפשר לעסקים להתנהל ביעילות נדרשת גמישות. מצד שני החוק מבקש להגן על עובדים מפני פגיעה ממשית בתנאי ההעסקה. התוצאה היא שבחלק גדול מהמקרים ההגדרה של "הרעת תנאים" נתונה לפרשנות. עורך דין דיני עבודה מנוסה מסייע לעובדים להתנהל מול המעסיקים – כשהם נדרשים להפחית משכרם, לשנות את שעות העבודה הקבועות, לעבור לעבוד במרחק של יותר מ-40 ק"מ מהמיקום הנוכחי, ועוד.

מתי כדאי לפנות לעו"ד כשנפגע כושר העבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה לא מבטיח פיצוי הולם במקרה של פגיעה ביכולת החיונית הזו. הסיבה לכך היא שגם חברות הביטוח וגם קרנות הפנסיה מנסות בלא מעט מקרים להתחמק ממילוי חובתן. פירמת KR אמונה על התמודדות מול גופים גדולים וחזקים אלה על-מנת לסייע לעובדים לקבל את המגיע להם.

התחלת שיחה
צריך עזרה?
פירמת עורכי הדין KR
איך נוכל לעזור? אנחנו זמינים לשיחה