fbpx

שירותי פירמת עורכי הדין KR בתחום דיני חוזים

חוזים הם מרכיב חיוני בהתנהלות תקינה בחלק גדול מתחומי החיים. כל פעולה הקשורה לחוזה – עריכתו, אכיפתו, ביטולו וכו' – מחייבת בקיאות מקצועית רחבת היקף, הן לגבי החקיקה והן לגבי הפסיקה. דיני חוזים הוא אחד מתחומי המומחיות של פירמת KR, שגם צברה ניסיון יקר ערך בכל הנוגע לסוגיות משפטיות כגון תום לב במשא ומתן, פרשנות חוזה, פיצויים בגין הפרת הסכמים, עושק ואילוץ, טעות והטעיה ועוד. השירותים השונים בתחום זה ניתנים על בסיס למידה מתמדת והתעדכנות בפסיקות רלוונטיות, ואחריות מלאה למציאת המענה האופטימלי לצרכי הלקוח.

על מה חשוב להקפיד כשעורכים חוזה?

עריכת חוזה – הסכם מכר דירה, הסכם ממון, הסכם מייסדים, חוזה בלעדיות, חוזה שכירות, הסכם זכיינות וכל חוזה אחר, מסחרי או פרטי – מחייבת ניסוחים ברורים וחד-משמעיים, כך שלא יישאר פתח להתחמקות. דגש מהותי נוסף הוא תשומת לב לכל פרט ופרט ולכל תרחיש אפשרי. במקרים רבים נדרשת גם חשיבה יצירתית, כך שהצד השני יסכים לחתום על ההסכם והתוצאה תהיה מצב Win-Win אמיתי.

האם חוזה בעל פה הינו הסכם מחייב?

על-פי סעיף 23 בחוק החוזים (חלק כללי), דינו של חוזה בעל פה הוא כדין חוזה בכתב – פרט למספר מצבים ספציפיים ובהם עסקאות מקרקעין, הסכם מתנה ועוד. באופן טבעי נטל ההוכחה הוא על הצד שמבקש לאכוף את החוזה, לרבות הצגת "גמירות דעת" (הסכמה מפורשת של שני הצדדים) ו"מסוימות" (הסכמה על כל הפרטים המהותיים). זהו כמובן אתגר של ממש – ולכן חשוב לפנות לעורכי דין בעלי ניסיון רב וחושים חדים.

באילו מקרים ניתן לבטל חוזה חתום?

ניתן לבטל חוזה המבוסס על טעות והטעיה, וזאת אם ללא אותו מידע שגוי כלל לא הייתה נוצרת ההתקשרות ובתנאי שעבר פרק זמן סביר ממועד החתימה עליו. כמו כן ניתן לבטל חוזה שנכרת תחת כפייה או עושק. הפרה מהותית של אחד הצדדים מאפשרת גם לצד השני להתנער מהמחויבות שלקח על עצמו. בכל המקרים הנ"ל ישנו מקום לפרשנות – עורכי הדין המיומנים של פירמת KR אמונים גם על ביטול חוזים לא ראויים וגם על אכיפת הסכמים שנחתמו כדין.

מהי פרשנות חוזה על סמך הלכת אפרופים?

פסק דין של השופט אהרון ברק בסכסוך בין מדינת ישראל לבין חברת אפרופים הפך להלכה שמשפיעה באופן דרמטי על פסיקות רבות. מהות הלכת אפרופים היא שיש לבחון כל חוזה על סמך שני מרכיבים במקביל: נוסח ההסכם והנסיבות החיצוניות, כלומר הכוונות האמיתיות של שני הצדדים בעת החתימה על החוזה. למעשה ברק אף כתב בפסק הדין המהפכני כי הכוונה עליונה על הכתוב. כתוצאה מכך ישנה חשיבות רבה מאוד ליכולות של עורכי הדין המייצגים את הצדדים.

התחלת שיחה
צריך עזרה?
פירמת עורכי הדין KR
איך נוכל לעזור? אנחנו זמינים לשיחה