fbpx

שירותי פירמת עורכי הדין KR בתחום דיני חברות

פירמת KR מסייעת לחברות, לבעלי מניות, לדירקטורים ולמנהלים. השירות כולל ייעוץ יקר ערך ובמידת הצורך גם ייצוג בפני ערכאות משפטיות – במגוון רחב של נושאים ובהם הסכמי מייסדים, קונפליקטים בין בעלי מניות, תהליכי מיזוג ורכישה, הקמת חברות, הקפאת הליכים, קיפוח המיעוט, תביעות להרמת מסך, הנפקת מניות ועוד. שירותי הפירמה בתחום דיני חברות מתאפיינים בזמינות גבוהה, מחויבות מוחלטת ללקוח, תשומת לב מלאה לכל הפרטים כולל הניואנסים הדקים ביותר, שקיפות, חשיבה יצירתית ובקיאות מקצועית המבוססת על ניסיון רב.

מהם סעיפי החובה בכל הסכם מייסדים?

הסכם מייסדים חייב לפרט באופן ברור וחד-משמעי את הסמכויות וגם את ההתחייבויות של כל אחד ממקימי החברה. חשוב לכלול בו גם מנגנון ליישוב מחלוקות, כולל במקרים שבהם המייסדים חברים קרובים. בפרט חשוב להתייחס למקרים של היפרדות או פירוק החברה. כמו כן משמש הסכם זה לעיגון הזכויות החשובות – זכות סירוב ראשונה, אנטי דילול, מצרנות והצטרפות למכירה. סעיפים מהותיים נוספים עוסקים במינוי דירקטורים, זכויות חתימה, אי תחרות וסודיות.

באילו מקרים כדאי להגיש תביעה בעילה של "קיפוח המיעוט"?

רוב השופטים נוטים להתערב בענייניה הפנימיים של חברה רק כשהוכח מעל לכל צל של ספק כי התקבלו החלטות משיקולים פסולים. במקרה של קיפוח המיעוט ע"י בעלי רוב המניות בחברה, מקובל לפסוק על סמך "ציפייה לגיטימית" – מונח שמשאיר מקום נרחב לפרשנות. בכל מקרה נטל ההוכחה הוא על בעלי מניות המיעוט, ועל כן חשוב להגיש את התביעה עם עורך דין מומחה לדיני חברות בעל ניסיון רב.

איך לבחור נכון בין הקפאת הליכים לחדלות פירעון?

בעלי חברה שנקלעה לקשיים משמעותיים ניצבים בפני בחירה לא פשוטה. מומלץ בחום להתייעץ עם עורכי דין מיומנים לפני שבוחרים במסלול של חדלות פירעון, גם על-מנת לבחון לעומק את האופציה של הקפאת הליכים וגם בכדי להתנהל באופן מושכל מול הנושים. כדאי לזכור שהבחירה עשויה להשפיע לא "רק" על החברה אלא גם על בעלי המניות, ובאופן שיטלטל את חייהם.

מה כוללת בדיקת נאותות מקיפה?

בדיקת נאותות יסודית חייבת לכלול בחינה מעמיקה של כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים לפעילות החברה: הסכם מייסדים, התקנון של החברה, הסכמי השקעות / הלוואות, הסכמי ההתקשרות עם הספקים, חוזים הנוגעים לקניין הרוחני, ההתחייבויות החוזיות ביחס לעובדים, ההיתרים מהרשויות בנוגע לפעילות החברה, הדיווחים לרשם החברות ועוד. כמו כל שירות שמספקת פירמת KR, גם בדיקות הנאותות מתבצעות באחריות רבה ובמקצועיות ללא פשרות.

התחלת שיחה
צריך עזרה?
פירמת עורכי הדין KR
איך נוכל לעזור? אנחנו זמינים לשיחה