fbpx

שירותי פירמת עורכי הדין KR בתחום איחוד תיקים

חייבים שנפתחו כנגדם מספר תיקים בהוצאה לפועל עלולים להתקשות מאוד להיחלץ מהתסבוכת הכלכלית – בגלל הצורך להשקיע זמן, אנרגיות ומשאבים נפשיים בכל תיק ותיק בנפרד. איחוד תיקים מקל על מציאת הפתרון ומשפר את הסיכוי לשקם את אורח חייו של החייבים.

האם ניתן לאחד את כל התיקים של כל חייב?

כן – פרט לתיקים שנפתחו בגין אי תשלום מזונות, משכונות, פסק דין כלשהו או עקב אי תשלום מיסים.

מהו גובה ההחזר החודשי לאחר איחוד תיקים?

על החייב להחזיר מדי חודש סכום השווה ל-3% מכלל החובות בכל התיקים שאוחדו. ישנם מקרים שבהם כדאי להגיש לצד בקשה לאיחוד תיקים גם בקשה לחקירת יכולת כלכלית – על-מנת שבסופה יוּצָא צו תשלומים מיוחד אשר יפחית את הסכום החודשי.

האם איחוד התיקים מאפשר לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ?

לאחר ההחלטה על איחוד תיקים, רשם ההוצאה לפועל מוציא במרבית המקרים צו עיכוב יציאה מהארץ. לרבת הגבלות כלליות על החייב. ובמידת הצורך, עו"ד מיומן יסייע לחייב לפעול לביטול צו זה על בסיס נסיבות ספציפיות מתאימות. והצו יבוטל בהתאם להחלטת רשם ההוצאה לפועל.

איך אפשר למנוע פיזור תיק מאוחד?

כפי שרשם הוצאה לפועל מוסמך לאחד תיקים, הוא רשאי גם לפזר תיק מאוחד – אם החייב לא עומד בהסדר התשלומים שנקבע, אם הוא מעלים הכנסות או מבריח נכסים, מתנהל בחוסר אחריות כלכלי, או חמור מכך, שלא בתום לב. פיזור תיקים מרע את מצבו של החייב, אבל גם אם התקבלה החלטה כזו ניתן להפוך אותה, בתנאי שחל שינוי יסודי בנסיבות המקרה.

התחלת שיחה
צריך עזרה?
פירמת עורכי הדין KR
איך נוכל לעזור? אנחנו זמינים לשיחה